Libra shkollorë

  • Agni Dika, Seb Rodiqi. Informatika 9. Libër për nxënës të shkollave të mesme, f. 204. Shtëpia botuese "Libri Shkollor", Prishtinë, Kosovë, 2003, 2005, 2008. ISBN 9951-07-091-4.
  • Agni Dika. Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit 10. Libër për nxënës të shkollave të mesme, f. 256. Shtëpia botuese "Libri Shkollor", Prishtinë, Kosovë, 2004, 2006, 2008. ISBN 9951-07-228-3.
  • Agni Dika, Seb Rodiqi. Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit 11. Libër për nxënës të shkollave të mesme, f. 280. Shtëpia botuese "Libri Shkollor", Prishtinë, Kosovë, 2004, 2006, 2008. ISBN 9951-07-278-X.
  • Agni Dika. Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit 13. Libër për nxënës të shkollave të mesme, f. 245. Shtëpia botuese "Libri Shkollor", Prishtinë, Kosovë, 2006, 2008.  ISBN 9951-07-490-1.
  • Agni Dika, Seb Rodiqi. Informatika za deveti razred orijentacijone. Libër për shkolla të mesme në gjuhën boshnjake,f. 288. Shtëpia botuese "Libri Shkollor", 2005, Prishtinë, Kosovë. ISBN 9951-07-383-2
  • Agni Dika. Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit 12 (matematikë - informatikë). Libër për nxënës të shkollave të mesme, f. 351. Shtëpia botuese "Libri Shkollor", Prishtinë, Kosovë, 2005, 2007. ISBN 9951-07-365-4.
  • Agni Dika, Seb Rodiqi. Teknologjia me Teknologji të Informacionit dhe të Komunikimit 9. Libër për nxënës të shkollave të mesme, pp. 208. Shtëpia botuese "Libri Shkollor", Prishtinë, Kosovë, 2006. ISBN 9951-07-06.
  • Agni Dika, Seb Rodiqi. Kompjuterët dhe inforamtika. Libër për nxënës të shkollave të mesme, f. 320. Shtëpia botuese "Libri Shkollor", Prishtinë, Kosovë, 1998, 1999.